ارتباط با ما
Table Setting

تماس با ما


رستاق

انتشارات رستاق با مدیریت دکتر یزدانی به تهیه نرم افزار آموزشی برای کتابهای کار و کمک درسی( عربی جامع، کامل و مانع) مبادرت ورزید. کل کتاب به صورت درس به درس در این نرم افزار آمده و هر درس به چند بخش تقسیم شده است که شامل: ( واژه نامه، متن درس، کلمات مترادف، متضاد و جمع های مکسر، قواعد، تمرینات، سوالات تشریحی و سوالات چهارگزینه است). هر بخش دارای دو فایل است: ۱. فایل اصلی ۲.فایل پاسخ. البته واژه نامه. متن درس، کلمات مترادف، متضاد و جمعهای مکسر و قواعد هر درس دارای فایل صوتی می باشد. برای خرید این نرم افزار ابتدا دانلود اپلیکیشن را انجام داده و نرم افزار رستاق را در گوشی همراه خود نصب نمایید.

آدرس ما: ساری. بلوار کشاورز، خیابان پژمان. پژمان نهم. تلفن تماس: +989111550647